Dermaesthetics B.V. streeft ernaar dat de privacy van ieder die haar website bezoekt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens zal Dermaesthetics B.V. dan ook zorgvuldig omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruik en bewaren gegevens

U kunt onze website anoniem bezoeken. Als u geïnteresseerd bent in een product of dienst van Dermaesthetics B.V. vragen wij (onder andere) om uw naam, emailadres en uw telefoonnummer.
Wij gebruiken deze gegevens om u informatie over onze dienstverlening en/of producten te verschaffen en om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst.
Wanneer wij diensten- en/of producten bij u aan huis leveren, hebben we uiteraard tevens uw adresgegevens nodig.
Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor navolgende doeleinden:
 • voor verzending van onze nieuwsbrieven en mailingen;
 • om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst;
 • om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening;
Dermaesthetics B.V. zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen re realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren.
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Al uw gegevens zullen wij uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst waarin een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.
 1. Links
  Deze website kan links naar andere websites en diensten bevatten. Dermaesthetics B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren u altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.
 2. Inzien, aanpassen, verwijderen
  U hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U kunt hiervoor een bericht sturen naar info@dermaesthetics.nl en kenbaar maken wat u wilt.
 3. Beveiliging
  Dermaesthetics B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 4. Cookiegebruik
  Al onze websites maken gebruik van analytische cookies. In sommige gevallen stelt de wet cookiegebruik gelijk met de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van diensten op deze websites en voor analytische doeleinden (noodzakelijke cookies).